top of page

Omgevingsscan,de dialoog tussen mens en omgeving.  

 

Hoe kun je een gebouw fysiek en mentaal optimaal inzetten voor je organisatie?

Het gebruik en de beleving van gebouwen hebben zich de laatste jaren niet parallel aangepast aan de snelle veranderingen in organisaties na de crisis van 2008. 

Organisaties zijn in basis dynamisch; ze werken met mensen en gebouwen worden gebruikt door mensen.

Je kunt je voorstellen dat in deze veranderende maatschappij veel gebouwen niet meer voldoen aan de behoeften van een organisatie. 

 

Met de omgevingsscan analyseren wij in eerste instantie de ruimte binnen het gebouw. 

Wij zijn geïnteresseerd in de beweging in de ruimte, met andere woorden, hoe wordt het gebouw gebruikt en wat zijn de ervaringen van de gebruikers van het gebouw?

Praten we over ‘Zorg’ dan spreken we over patiënten/cliënten , verpleging en administratief personeel. 

Allen gebruiken het gebouw met een verschillende intenties , de één wil genezen , de ander wil zorgen en organiseren. 

Het doel bepaalt wat nodig is voor gebruik. Mensen functioneren / presteren nu eenmaal optimaler wanneer ze zich prettig voelen, wanneer ze positief worden geprikkeld.

 

Met onze analyse brengen we de mogelijkheden van uw gebouw in kaart en krijgt U een handvat om het gebouw te transformeren naar een actief gebouw wat de gebruiker, in welke hoedanigheid ook, optimaal ondersteunt en begeleid in doelen.

 

Een gebouw dat een belevingskeurmerk verdient !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgeving & beleving 

 

We worden voortdurend geprikkeld… 

Onze leef- en/of werkomgeving speelt in op al onze zintuigen. 

Uitzicht op de natuur of uitzicht op een mooi beeld of object wat inspireert, zet ons letterlijk in beweging. 

We willen datgene aanraken wat ons aanspreekt of waardoor we zijn geraakt. 

De zin om aan te raken, maar ook het waarnemen van kleur en licht…. 

De positieve prikkels die we opnemen, geven ons tegelijkertijd ZIN in het leven! 

Geur speelt hierbij een belangrijke rol, geur kan ontspannend of zelfs bedwelmend zijn. 

We ervaren smaak in onze mond, maar tevens ervaren we smaak in een inrichting.  

 

De omgevingsgeluiden zorgen ervoor dat we ons kunnen oriënteren en hebben tevens effect op onze  gemoedstoestand dan wel de psyche, zoals het geluid van water of het heldere geluid van kristal. 

We worden voortdurend geprikkeld en al die kleine impulsen en triggers bepalen uiteindelijk hoe we een ruimte of een gebouw ervaren.

 

Er zijn verschillende manieren waarop het begrip beleving wordt gebruikt. 

Deze verschillende manieren worden soms gecombineerd en hebben met elkaar gemeen dat ze beleving zien als de ervaring van een persoon. Het is het samenspel van waarneming, gevoelens, gedachten en gedrag van deze persoon.

 

Ongeacht wat we uiteindelijk analyseren / ontwerpen: we creëren een  omgeving voor mensen. 

Het ontwerp van het gebouw zal daarom automatisch als doel hebben om op een bepaalde manier mensen te helpen hun doel te bereiken. 

Dit doel kan van alles zijn:

In een kantoor is het doel dat mensen kunnen (samen)werken,

in een ziekenhuis is het doel dat patiënten behandeld worden met zoveel mogelijk comfort en zonder  stress factoren´. 

en ….het doel van een huis is (vaak) dat je je thuis voelt.

In essentie streef je ernaar bij een gebouw dat het de doelen van de bezoekers en bewoners zo goed mogelijk faciliteert. Daarom gaan we kijken naar hoe je mensen kunt helpen hun doel te bereiken binnen het kader van de mogelijkheden om er het optimale resultaat uit te halen. 

Het behalen van deze doelen wordt beïnvloed – en soms zelfs uitsluitend bepaald – door waarnemingen, gedachten, gevoelens en gedrag van de gebruiker.

 

We hebben het dus over de doelen van mensen die ze willen bereiken, bijvoorbeeld een activiteit uitvoeren. 

 

Laten we ‘lezen’ als voorbeeld nemen. 

Het succesvol kunnen lezen van een tekst en deze daadwerkelijk tot je door laten dringen is onlosmakelijk verbonden met de waarnemingen, gedachten, gevoelens en gedrag dat jij voorafgaand en op het moment van het lezen ervaart.  

De fysieke omgeving beïnvloedt jouw waarnemingen, gedachten, gevoelens, gedrag en ontvankelijkheid, dus hoe goed jij bv. kunt lezen. 

• Als het licht slecht is, kun je niet goed waarnemen. 

• Word je continue afgeleid door telefoongesprekken om je heen en is de akoestiek slecht, dan heb je steeds gedachten die je afleiden van de tekst.

• Heb je uitzicht op natuur waar je naar kunt kijken, dan kun je weer beter tegen deze stressoren (bronnen van stress).

• En kun jij naar een andere kamer gaan om je af te zonderen van al dit gedoe, dan zorgt jouw gedrag ervoor dat je controle ervaart en jij je weer kunt concentreren.

Met andere woorden, het al dan niet succesvol kunnen lezen van deze tekst wordt beïnvloed door hoe de omgeving jouw beleving beïnvloed. 

Factoren die afleiden en de concentratie verminderen, leiden op de werkvloer bovendien tot vermindering van productiviteit. 

Daarom is het goed inzetten van de juiste middelen om de beleving doelmatig te optimaliseren zo belangrijk.

 

Met het in kaart brengen van de beleving van de fysieke omgeving door gebruikers, creëren we inzichten die ons in staat stellen de juiste doelen te verwerken in het ontwerp. 

 

In de zorg wordt vaak gesproken over ‘healing evironment’.

Daarom leek het ons nuttig om eens kijken naar de essentie van het concept ‘healing environment’. 

 

Letterlijk vertaald betekent ‘healing environment’ een genezende of herstellende omgeving. 

De werking van de ‘healing environment’ wordt vaak als volgt uitgelegd: 

Door de fysieke omgeving van een zorginstelling aan de hand van ‘evidence based design’ in te richten wordt voor patiënten, familie en personeel het welzijn bevorderd en stress verminderd. 

Het verminderen van stress zorgt er vervolgens voor dat patiënten gemakkelijker te behandelen zijn en hierdoor minder verdoving en medicijnen gebruiken, waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam toeneemt zodat patiënten sneller herstellen en de ligduur mogelijkerwijs verkort, waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten. 

De focus van ‘healing environment’ ligt op het gebruik van natuurlijke elementen; natuur, daglicht, frisse lucht en stilte. 

Ook wordt er vaak gesproken over de positieve effecten van het gebruik van specifieke kleuren in ‘healing environment, maar daar is tot op heden geen hard wetenschappelijk bewijs voor.

 

Hoewel er voor meerder gebieden een duidelijke vraag is naar meer onderzoek, kan er op grond van het huidige onderzoek het één en ander geconcludeerd worden. 

Agnes van den Berg (2005) stelt dat:

• Er gedegen bewijs is dat het ventileren van frisse lucht in relatie staat tot een verbeterde gezondheid, zowel door patiënten zelf aangegeven als door artsen gediagnosticeerd.

• Er voldoende bewijs is dat het uitzicht op natuur stress en pijn kan verminderen.

• Er zwak bewijs is dat de aanwezigheid van planten in zorginstellingen in relatie staat tot het verbeteren van de stemming van patiënten en het verminderen van fysieke klachten.

• Er zwak en tegenstrijdig bewijs is voor een positief effect van daglicht in gebouwen op onze gezondheid.

• Er een beetje bewijs is van een positieve invloed van stilte in gebouwen op de gezondheid.

• Er een gebrek aan bewijs is voor een eventueel positief effect van ‘healing gardens’.

 

Gebaseerd op wat we nu weten, kunnen we met enige zekerheid zeggen dat het effect van (zicht op) natuur en frisse lucht op onze gezondheid is aangetoond. 

Er zijn goede aanwijzingen dat een goede akoestiek en natuurlijk daglicht ook bijdragen aan een betere gezondheid.

 

De fysieke omgeving is gebouwd voor, en wordt gebruikt door mensen. 

Het samenspel van waarneming, gevoelens, gedachten en gedrag van deze personen geeft beleving aan de omgeving c.q. ruimte. 

Het in kaart brengen van de diversiteit aan belevingen vanuit de aanwezige gebruikersgroepen is voor ons een grote uitdaging en voor U een meerwaarde in het optimaliseren van uw gebouw / organisatie. 

Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, hogere productiviteit en innovatiekracht. Wij betrekken de diverse gebruikersgroepen via een speciale screeningsmethodiek bij het onderzoek; 

betrokken medewerkers vormen een sleutel voor succesvol, maatschappelijk en verantwoord ondernemerschap.

 

Denkt U dat uw gebouw iets mist of bent U nieuwsgierig naar de beleving van de gebruiker of het verbeterpotentieel? 

Doe dan de ‘omgevingsscan’. Met onze analyse heeft U een handvat wat leidt naar optimale beleving en meer rendement. 

 

Heeft het bovenstaande U getriggerd? Bel dan voor een afspraak waarin we inzicht geven in onze unieke screeningsmethode.

 

 

Architectenregister nr. 4.090915.00

bottom of page